Polityka Prywatności, Cookies

1. Polityka Prywatności jest informacją dotyczącą ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego Sprzedawcy zwanych dalej Użytkownikiem.

2. Brak akceptacji Polityki Prywatności Sklepu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Sklepu, realizacji Zamówień.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MROOM Marta Mariak zwany dalej „Administratorem”.

 

A. Cel i zakres zbierania danych.

1. Administrator zbiera nade Użytkowników w celach handlowych i marketingowych. Dane mogą będą udostępniane firmom, podmiotom, które realizują zamówienia Internetowe. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, w zakresie i celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z Konta Klienta powstałego w trakcie Rejestracji Użytkownika zgodnie z Regulaminem, a także w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub Sprzedawcą. W czasie korzystania ze Sklepu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Klient zamierza skorzystać.

2. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).

4. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingowych, newslettera.

 

B. Prawo dostępu, dostęp do danych osób trzecich

1. Użytkownik posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia Rejestrację oraz realizację Zamówienia zgodnie z Regulaminem.

6. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone przewidziane prawem pełnomocnictwa.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

C. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


D. Cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies zwane „ciasteczkami” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają m.in. nazwę domeny, z której pochodzą, czas przez jaki są przechowywania w urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer wybierany losowo, który identyfikuje plik cookies.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania strony Sklepu do indywidualnych wymagań Użytkownika, jak również do opracowania statystyk korzystania ze stron sklepu przez użytkowników Sklepu.

4. Pliki Cookiem umożliwiają m.in. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu dzięki czemu Użytkownik po zalogowaniu nie musi na poszczególnych podstronach każdorazowo wpisywać login jak i hasła do Sklepu, co przyspiesza nie tylko korzystanie ze Sklepu ale również składanie Zamówień.

5. Przeglądarka internetowa wykorzystywana przez Użytkownika zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała go, gdy Sklep przesyła plik Cookie. Użytkownik ma również możliwość całkowitego blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje Sklepu mogą nie działać. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Sklepu mogą być wykorzystywane być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców jak i partnerów.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników w celu diagnozowania problemów technicznych jak również w celu sporządzania analiz statystycznych dotyczących Sklepu.

9. Sklep wykorzystuje następujące pliki cookies: 

  1. trwałe - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez okres określony w parametrach plików chyba, że zostaną usunięte przez Użytkownika przez upływem okresu przechowywania;
  2. sesyjne – pliki cookies pozostające na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 

E. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności oraz Cookies prosimy kierować bezpośrednio na adres Administratora.

2. Niniejsza Polityka Prywatność może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora.